Inloggen

preview
Nieuwsbrief
Beste ouders,

Dit is de openbare nieuwsbrief van december. Hierin vindt u informatie over algemene ontwikkelingen.

Via de interne nieuwsbrief ontvangt u specifiekere informatie.

 

Er zijn 5 teamleden naar BHV (bedrijfshulpverlening) training geweest deze week.  

Het is fantastisch dat we dat met elkaar hebben kunnen opvangen. Dank aan een aantal duo collega's en ondersteuners.  

 

bb

Schoolgids

De schoolgids is vernieuwd. Een digitale versie met linkjes naar ons ouderportaal Schoudercom.

Sommige documenten zijn openbaar en andere documenten, zoals bv documenten met persoonsgegevens, zijn alleen voor ouders met inloggegevens in te zien.

Stand van zaken renovatie

Zoals u weet zijn we gestart met de voorbereidingen van de verbouwing.

Doel van de verbouwing is renovatie met kleine uitbreiding. We groeien van 10 naar 12 groepen. Dat zijn 4 groepen per bouw.

De onderbouw (gr 1/2), middenbouw (gr 3,4,5) en bovenbouw (gr 6,7,8).  

 

Belangrijke uitgangspunten zijn; een duurzamer gebouw waarbinnen we ons kunst - & cultuurprofiel beter kunnen vormgeven.

Daarnaast streven we naar een ontmoetingsplek waar ruimte is voor vieringen en presentaties.

 

Het gerenoveerde gebouw zal ons de mogelijkheid bieden onze pijlers en waarden verder vorm te geven. Een verdieping en uitbreiding van onze huidige Vier keer wijzerlessen, waarbij we uitgaan van eigen keuzes, (klasdoorbrekend) samenwerken, ruimte voor creativiteit en aansluitend bij interesses van het kind. Zowel inhoudelijk als qua werkvorm, zoals  bv. in het atelier aan hun eigen werkstuk of onderzoeksvraag werken.

Daarnaast willen we graag dat de BSO (buitenschoolse opvang) voor de jongsten in de school plaatsvindt.

v

De klankbordgroep (KBG) adviseert de MR (medezeggenschapsraad) en directie. De KBG is een groep ouders met kennis van en/of affiniteit met het renovatieproces. Volgens de huidige planning verhuizen we zomervakantie 2020 naar de tijdelijke huisvesting op de Maria van Reedestraat (hier gymmen wij altijd) en zullen we na 1 schooljaar terugkeren naar ons gerenoveerde gebouw aan de Nolenslaan.

30 + 31 januari landelijke staking

Tijdens deze landelijke staking is er geen les.

 

Wij zullen deze dagen waarschijnlijk besteden om ons met elkaar voor te bereiden op ons toekomstbestendig onderwijs,  waarbij we rekening houden met de onderwijsontwikkelingen. Ik zal u via de interne nieuwsbrief uitgebreider informeren.

 

Ipads

We werken steeds vaker op de ipad. Niet als vervanger van het schrift, maar als toevoeging op het gewone werk.

Het is een handig middel bij het automatiseren (rekenen, lezen, spelling)  én we gebruiken het voor creatieve doeleinden; "de leerling als creator".

 

Onze innovatiegroep werkt - samen met nog 2 scholen - aan een doorgaande lijn digitale media gekoppeld aan kunst. Zij stimuleren het gebruik van mediatools op een creatieve manier. Zoals bv. een stop-motion filmpje maken in groep 4, passend bij de vier keer wijzer themalessen; een presentatie geven in de bovenbouw mbv een greenscreen; programmeren met de Beebot in de onderbouw.

Via de interne nieuwsbrief informeren we u uitgebreider.

s

Opleidingsschool

Wij zijn een gecertificeerde partnerschool van de Marnix academie. Dit betekent dat wij PABO studenten opleiden binnen school.

Marije (links), onze leerkracht van groep 4 is onze ICO, Interne Coördinator Opleiden in de school.

Zij begeleidt en coacht de studenten en hun mentoren.  

Als ICO is zij binnen het partnerschap de ‘linking pin’ vanuit de partnerschool voor de studenten, de relatiebeheerder, de bovenschools opleidingscoördinator en de directeur van de school. 

 c

Kunst-Crea

In februari start de tweede ronde van onze kunst-Crea carrousel .

 

Kinderen van 2 leerjaren volgen klasdoorbrekend een gekozen workshop. Het aanbod komt vanuit onze pijlers sport/bewegen en kunst & cultuur.

Er is keuze uit dans, theater/drama, muziek, beeldend, sport, digitale media en techniek.

Gedurende 6 weken hebben de leerlingen  dan een uur per week les van een workshopbegeleider.

Groep 1/2 en groep 3/4 hebben op  donderdagmiddag workshoples. Start 6 februari,  laatste les 19 maart.

Groep 5/6 en groep 7/8 hebben op vrijdagmiddag workshoples. Start 7 februari, laatste les 20 maart.

Ook dit keer zal er na de laatste les een kleine presentatie gehouden worden waarover we u later informeren.

 

   techniek                                moderne dans

  Inline image  Inline image

Bedankt

Het was enorm leuk en is ontzettend gewaardeerd,  dat er een verrassingsdag was voor ons team.

Alle teamleden werden overspoeld met kaartjes en cadeautjes als dank voor ons werk.

 

 

Wij danken jullie op onze beurt. Het is een feest om te zien dat ouders zich zo inzetten voor onze school. Kleine gebaren, grote gevolgen.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Zoals elk jaar hebben we voor de vaste hulpouders een klein presentje als dank voor hun inzet het afgelopen jaar.

Deze worden komende week uitgedeeld.

 

 

Na onze kerstvieringen woensdag (kleuters) en donderdag (gr 3-8) is er vrijdag nog een gewone lesdag.

 

Ik wens u namens het hele team alvast

fijne kerstdagen & een voorspoedig nieuwjaar!

b

Iris