Inloggen

Laatste nieuws

preview

Met de hele school gingen we al zingend, sommigen verkleed en met veel potten en pannen-gerammel van de nood locatie naar de Nolenslaan waar nog flink gebouwd wordt. 

De banner is daar opgehangen op het hek en daarmee is de crowdfunding gestart! 
We proberen zoveel mogelijk geld op te halen zodat we een TE GEK en UITDAGEND schoolplein kunnen realiseren.Voor onze Fakkel kinderen maar ook voor de buurt.  Zie het ontwerp! 
Met uw steun lukt het om ons droomplein waar te kunnen maken. Ga naar: 

 

https://voorjestadsie.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/260/samen-spelen-bouw-mee

 

We hebben op de Nolenslaan ook meteen de bouw-mannen bedankt voor hun enorme inzet op de bouwplaats! 
Zij stonden ons al op te wachten met vlaggen en toeters én hebben ook gedoneerd voor ons plein. Zo te gek! 

 

Mocht u ook wat kunnen missen voor de kinderen in de wijk en onze school, doneer dan via de QR code! 

 

Bij voorbaat dank

Namens alle kinderen van de Fakkel ! 

preview
preview

Er wordt hard gewerkt op de bouwplaats. 
Naast het filmpje ook wat informatie uit de omwonenden informatie-brief. 

Nog steeds is de planning dat we in augustus weer terug verhuizen naar de Nolenslaan. 

Ik informeer u later uitgebreider via de nieuwsbrief. 

preview


Wat fijn dat iedereen is weer is! 

We moesten de nood-unit ( = atelier onderbouw) vanmorgen eerst nog even ijsvrij maken, maar het is gelukt! Het is warm en gezellig binnen.... Zie de foto's. 

 

Wij willen  jullie als ouders graag complementeren voor jullie harde werk de afgelopen weken!

Het was niet niks, dat thuiswerken mét kinderen thuis. 

Bedankt voor jullie inzet en geduld en voor de fijne samenwerking de afgelopen weken. 

 

v

 

preview
preview

Wat hebben onze leerlingen veel geleerd thuis!

Olivier heeft met Daphne een film van de ingestuurde BLOGS gemaakt. 

Fakkel thuis werk film

 

Wij zijn trots op jullie! 

preview

De eerste start ochtend is goed verlopen !

 

De dag begon voor ons al met een verrassing. 
Namens de ouders lagen er prachtige tulpen en een mooie kaart. 
BEDANKT! Ontzettend lief. 
In elke klas staat nu ook een mooie frisse bos.

Alle ouders en kinderen wisten goed hoe ze naar school konden komen en dat verliep heel soepel.

Het was rustig met ruimte genoeg voor iedereen.  

 

Heerlijk om weer kinderen in de lokalen te zien! 

 

 

preview
preview

V

 

Vrijdag hadden we de visitatie van de Cultuurprofielschoolvereniging.  We kregen dikke complimenten voor ons geweldige cultuurplan, geïntegreerde werkwijze en hoe het voelbaar / merkbaar is binnen school bij leerlingen én teamleden!

Suzanne - onze interne cultuur Coordinator & leerkracht groep 1/2 B- verdient de complimenten! 
Ze heeft een leuk kort filmpje gemaakt voor intern gebruik.  

 

Filmpje

 

 

preview

Beste ouders,

n n n n n 

 

Afgelopen november mocht ik naar het prachtige Nepal om daar, samen met nog 7 andere studenten, een school op te knappen.

 

Met het geweldige bedrag van maar liefst € 6000 van De Fakkel sponsorloop, en een totaalbedrag van meer dan € 8000,- , kwamen we aan bij de school in Sjankharapur. Zes dagen lang hebben wij samen met lokale werkmannen, docenten en kinderen keihard gewerkt om een mooi resultaat neer te kunnen zetten. Tussendoor was er natuurlijk ook tijd voor wat ontspanning en hebben wij de kinderen goed leren kennen. Andersom natuurlijk ook .

 

Niet alleen de school, maar ook de omliggende dorpen en het hotel waar wij verbleven (wat speciaal voor ons open was) zijn heel erg dankbaar met alles wat wij hebben kunnen doen. Daarom wil ik alle ouders, opa’s en oma’s, vrienden, buren en iedereen die verder een donatie heeft gedaan heel erg bedanken! Dankzij jullie steun hebben wij zo veel werk kunnen verzetten!

 

Hier een samenvattend lijstje met wat we allemaal hebben kunnen doen:

 • 2 lokalen volledig opgeknapt: de muren geschuurd/geplamuurd/geverfd, nieuwe vloer gelegd en nieuwe deur erin laten zetten. Ook nog in een derde lokaal alleen een nieuwe vloer gelegd
 • Nieuwe speeltoestellen voor de kinderen: 4 nieuwe schommels waarvan 2 op een volledig nieuw speeltoestel met glijbaan voor de kleuters, 2 voetbaldoeltjes en het al bestaande speeltoestel opnieuw geverfd tegen het roesten
 • 4 betonnen prullenbakken op het schoolterrein laten plaatsen zodat het afval gescheiden kan worden (er waren geen prullenbakken aanwezig)
 • De wc’s samen met de leerlingen (!) helemaal schoongemaakt en een schema gemaakt om ze schoon te houden. De wc’s waren in zo’n slechte staat dat deze niet meer gebruikt werden. Voor de hele school was er maar één toilet wat gebruikt kon worden. Ook zijn de kranen bij de toiletten gerepareerd
 • De grond van de buitenspeelplaats van de kleuters egaal gemaakt. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de kleuters veilig de klas in en uit kunnen door betonnen trapjes te maken voor de deuren.
 • Verder hebben we ingestorte muren weer gemaakt, gaten in de vloeren (zowel binnen als buiten) gevuld, het materiaalhok op orde gemaakt en alle onnodige spullen uit de klaslokalen gehaald en in het materiaalhok gezet (dit was nogal een hoop…!).

En als afsluiter ruim 1000 euro aan speelgoed, leermaterialen, whiteboards en andere handige materialen voor zowel binnen als buiten de klas!

Na deze geweldige tijd in Sjankharapur hebben we besloten om een gedeelte van het bedrag nog te gebruiken om een andere school blij te maken op de terugweg naar de hoofdstad. Dit was een kleinere school met 2 lokalen voor 35 kinderen. Hier hebben we beide lokalen voorzien van een nieuwe vloer, whiteboards en leermateriaal. Verder hebben we alle leerlingen een etui gegeven met daarin enkele spullen die ze kunnen gebruiken voor school.

 

Al met al vond ik het een geweldig avontuur waarin wij heel veel hebben kunnen betekenen voor de mensen in Nepal. Zonder jullie was dit avontuur niet mogelijk geweest, dus nogmaals dank voor alle steun!

 

Olivier Hooghwinkel (stagiair groep 7)

 

 

P.S. Voor een uitgebreid verslag per dag met nog veel meer foto’s kun je een kijkje nemen op Polarsteps: 

https://www.polarsteps.com/OlivierHooghwinkel/2761556-meester-olivier-in-nepal

 

 

preview

 Op de site "wij leren..." vindt een een mooi artikel: https://wij-leren.nl/talentontwikkeling-executieve-functies.php

Hieronder vindt u het artikel:

 

“Dit artikel is samen geschreven met Yvonne Annokkee. Zij is leerkracht in het primair onderwijs (opm. School: op De Fakkel), coach en tevens beleidsmaker op het gebied van hoogbegaafdheid.”

 

Hoe komt het dat sommige kinderen steeds maar weer hun spullen kwijt zijn? Of hun kamer maar niet opgeruimd krijgen? Hoewel ze een opdracht krijgen die ze kunnen begrijpen, slagen ze er toch niet in om aan het werk te beginnen. Of ze beginnen wel, maar maken het niet af en worden steeds door andere dingen afgeleid. Deze problemen doen zich vaak zowel thuis als op school voor. Dat kan voorkomen bij alle kinderen, maar vooral ook bij kinderen met een hoog IQ.

De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat het deze kinderen aan bepaalde leervaardigheden ontbreekt. De zogenaamde executieve of uitvoerende vaardigheden. Al deze vaardigheden samen zijn als het ware de gereedschapskist waarmee je aan de slag gaat. Als het kind dit gereedschap niet of onvoldoende beheerst, kun je van het kind niet verlangen dat hij of zij dit effectief gebruikt.

Talentvol, maar het komt er nog niet uit.

 

Executieve functies

Peg Dawson en Richard Guare (Hogrefe, 2012) beschrijven een executieve functie als “een neuropsychologisch begrip dat verwijst naar de cognitieve processen die betrokken zijn bij het plannen en aansturen van activiteiten”. Joyce Cooper-Kahn en Margeret Foster hebben het in hun boek Executieve functies versterken op school (Hogrefe, 2014) over: “een aantal functies met een neurologische basis, die samenwerken bij het leiden en coördineren van onze inspanningen om een doel te bereiken”.
De executieve functies kunnen worden onderverdeeld in een aantal deelbegrippen:

 • Plannen en organiseren: het vermogen om gedachten, taken, en spullen te organiseren;
 • Werkgeheugen: het vermogen om zaken te onthouden die nodig zijn bij het uitvoeren van een complexe taak;
 • Initiatief nemen/ taakinitiatie: het vermogen zonder dralen aan een taak te beginnen, op tijd en efficiënt;
 • Taakmonitoring/ Meta cognitie: het vermogen om de eigen taak te monitoren en een stapje terug te kunnen doen en te evalueren hoe het gaat;
 • Respons-inhibitie: het vermogen om gedrag op een gewenst moment te stoppen;
 • Emotie-regulatie en flexibiliteit: het vermogen om emoties te reguleren en te schakelen van de ene naar de andere (onverwachte) situatie;
 • Volgehouden aandacht: de vaardigheid om aandacht te blijven geven aan een taak;
 • Doelgericht doorzettingsvermogen: het vermogen een doel te formuleren, te realiseren en daarbij niet afgeleid te worden door omstandigheden.

Ze bevinden zich voornamelijk in de prefrontale cortex, het hersengebied voorin het hoofd. Dit hersengebied ontwikkelt zich nog lang door, namelijk nog tot ongeveer het 25-ste levensjaar.

Dat betekent ook dat als een kind moeite heeft met een executieve functie, er nog voldoende tijd is om deze te oefenen en te trainen.

Hier ligt een belangrijke kans voor ouders en school om het kind te helpen.

Vanaf de geboorte worden er veel zenuwcellen geproduceerd in de hersenen. Dit gaat door tot ongeveer het derde levensjaar. Dan beginnen zenuwcellen die niet regelmatig gebruikt worden te verdwijnen. Zenuwcellen die wel gebruikt worden, worden juist sterker.

Dit laatste principe geldt ook voor executieve functies: hoe meer deze getraind en benut worden, hoe sterker een kind deze kan ontwikkelen tot waardevolle hulpbronnen.

Vooral bij kinderen met een hoog IQ is dit soms hard nodig, omdat zij vaak minder gelegenheid en noodzaak hebben (gehad) om deze executieve vaardigheden te ontwikkelen. Wanneer zij weinig complexe taken krijgen aangeboden, op school of thuis, wordt er minder een beroep gedaan op vaardigheden. Gewoonweg omdat ze deze vaardigheden in het leren eerder niet nodig hebben gehad. Sommige executieve functies zijn bij hen dan veel zwakker ontwikkeld dan op grond van hun leeftijd verwacht zou mogen worden.

 

Wat kun je doen op school en thuis

Op school is het belangrijk om opdrachten op een passend niveau aan te bieden. Voor kinderen met een hoger IQ zijn dat opdrachten op een hoger denkniveau, waarbij het nodig is na te denken over de opdracht, een planning te maken en een passende oplossingsstrategie te kiezen. Veel basisscholen zetten hiervoor verrijkingswerkboeken in, zoals Rekentijger, of richten een plusklas in, waar leerlingen projecten op een hoger denkniveau krijgen aangeboden. Een van de doelen waar aan gewerkt wordt kan dan zijn het ontwikkelen van één of meerdere executieve functies.

Een belangrijk aspect hierbij is de begeleiding. Zonder gepaste begeleiding bestaat het gevaar dat een leerling hiermee alsnog de goed geplaveide paden bewandelt en de opdrachten maakt die het al snapt of kent. Het maken van nieuwe 'geitenpaadjes' wordt makkelijk vermeden. Er is dan een begeleider nodig die het vertrouwen kan geven de uitdaging aan te gaan.

Een succesfactor in de begeleiden van leerlingen is tevens gelegen in het zien van verschillen tussen leerlingen. Want waar liggen de voorkeuren van een individueel kind als het gaat om leren en ‘grip krijgen op de wereld’? Zo zal de ene leerling voorkeur hebben voor leren vanuit overzicht en structuur, terwijl de andere leerling vraagstukken liever benadert vanuit hoofdlijnen en verbanden zoeken. Het kan ook zijn dat een leerling bij voorkeur leert van het voorbeeld van anderen. Of in een omgeving waarin ruimte is voor creatief denken en kaders niet te straks omlijnd zijn. Bij deze voorkeuren aansluiten werkt motiverend en kan tevens bevorderend zijn bij de ontwikkeling van executieve functies die nog minder sterk ontwikkeld zijn.

Soms is individuele begeleiding nodig. Bijvoorbeeld coaching of remedial teaching. De leerling werkt dan, onder begeleiding van een leerkracht of specialist, aan zwakker ontwikkelde executieve functies die de leerling belemmeren in zijn leerontwikkeling. Daar wordt een plan voor gemaakt met (SMART) doel. Hiervoor zijn verschillende boeken met praktische tools verkrijgbaar.

Een leuke manier op de executieve functies te stimuleren is het spelen van (denk)spelletjes.

 

Veel denk- en gezelschapsspelletjes doen een beroep op de EF’s. Voor groepen zijn de Wijzer in Executieve Functies spelletjes van uitgeverij PICA heel geschikt. Een voorbeeld van het trainen van het werkgeheugen is het spelletje 'fotograaf'. De groep gaat klaar zitten voor de 'schoolfoto'. De 'fotograaf' kijkt naar de opstelling en maakt in gedachte een foto. Daarna gaat de fotograaf naar de gang. Een paar kinderen veranderen van houding. Dan mag de fotograaf terugkomen om te kijken wat er anders is aan de foto. Handige bijlagen bij dit spel zijn te vinden op de site van Zien in de klas.

Thuis is het spelen van spelletjes ook een leuke en ontspannende manier van oefenen met vaardigheden. Het maken van een weekplanning, moeten doen van huishoudelijke taakjes, plannen en maken van huiswerk, sport beoefenen en het leren bespelen van een muziekinstrument zijn ook allemaal middelen om een kind meer vaardigheden te laten opdoen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat naast intelligentie ook vaardigheden een grote rol spelen bij het succesvol ontwikkelen van talenten.

 

Bij (jonge) kinderen zijn deze vaardigheden nog volop in ontwikkeling. Elk kind heeft daarbij ook nog persoonlijke voorkeuren. Als een kind last heeft van een zwakker ontwikkelde executieve functie is het goed het kind hiermee te laten oefenen. Dat kan zowel thuis, door het spelen van spelletjes of het geven van huishoudelijke taakjes, als op school door een passend onderwijsaanbod met begeleiding.

 

 

preview


Vanmorgen startte de verkeersactie vanuit de Brede School.

- zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school 

- de fietsen van ouders schuin voor de stoep / zijkant stoep zodat het voetpad vrij blijft 

- op het voetpad afstappen van je fiets

- auto's verderop parkeren 

 

Dat ging hartstikke goed! 
Bedankt voor uw medewerking. 

preview
preview

 

We hebben weer een hond op school!

Elke dinsdag. 

 

Het is de hond van juf Silvia. 

Hij komt niet in de school, enkel tot de klapdeur bij de hoofd ingang 

Kinderen mogen soms (mee) Milo uitlaten 

Het is de liefste hond die er is ...

 

 

m

 

 

preview