Login

preview
Nieuwsbrief Mei
Nieuwsbrief

Dit is de openbare nieuwsbrief.

Voor uitgebreidere informatie over schoolontwikkkelingen ontvangt u binnen schoudercom binnenkort een aparte interne nieuwsbrief. 

De Fakkel Cultuurprofielschool

De Fakkel is de eerste basisschool in Utrecht met cultuurprofiel

Kunst- en cultuureducatie is al jaren een belangrijke pijler binnen ons onderwijs op De Fakkel. Wij zijn ervan overtuigd dat het een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de creativiteit van leerlingen. Ik ben er trots op dat we de erkenning hebben gekregen en we De Fakkel officieel een cultuurprofielschool kunnen noemen. Cultuurprofilering is een invulling van kunst- en cultuuronderwijs waarbij je als school vanuit visie en ambitie, keuzes maakt voor onderwijsbeleid, inhoud en uitvoering. Het is onze wens om cultuureducatie voor een brede groep leerlingen versterkt toegankelijk te maken. Dat doen we door:

  • het bieden van een kunst- en cultuurrijk programma en leeromgeving;
  • kunst- en cultuuronderwijs structureel te verbinden met andere leergebieden;
  • samen te werken met mensen en organisaties buiten de school;
  • ons onderwijsplan regelmatig te evalueren.

We hebben een cultuurplan waarin we onze wensen en ambities voor de komende jaren uitgewerkt hebben. Ons doel is een geïntegreerd kunst- en cultuuraanbod met ruimte voor eigen keuzes, interesses en talentontwikkeling. Binnen ons thematisch werken van groep 1 t/m 8 is ook ruimte en aandacht voor kunst- en cultuuronderwijs. Wij willen onze leerlingen aanzetten de verdieping op te zoeken en hen creatief uitdagen. Onze ambitie is dat onze leerlingen op De Fakkel lesaanbod krijgen vanuit de 7 disciplines van cultuureducatie; erfgoed, dans, digitale media, beeldende vorming, muziek, theater en literatuur. Daarnaast is onze wijk een levendige wijk vlakbij het centrum met een grote diversiteit aan bewoners en een verscheidenheid aan ateliers en cultuuraanbieders. Hier maken wij volop gebruik van, omdat we de verbinding met, en de kennis over de wijk belangrijk vinden.

 

Erkend cultuurprofiel

De Vereniging CultuurProfielScholen is een landelijke vereniging voor én door scholen die samen leren en onderzoeken in het kader van cultuuronderwijs. De vereniging streeft naar erkenning voor scholen die zich onderscheidend presenteren op het gebied van cultuuronderwijs. Door ambitiegesprekken, visitaties, kwaliteitskaders, inspiratie- en studiedagen stelt de vereniging scholen in staat actief en ambitieus te werken aan hun cultuuronderwijs.

 

Suzanne (leerkracht groep 1/2)  is onze cultuurcoördinator en Daphne (leerkracht groep 8) is coördinator creativiteit/ 4xWijzer. Zij dragen bij aan de ontwikkeling en borging van de doorgaande lijn kunst- en cultuureducatie binnen onze school.

 

k41e1e3

Formatie

- We hebben een ontzettende leuke leerkracht gevonden voor groep D op maandag. Namelijk: onze eigen sportdocent Rowin! Hij krijgt 1 dag uitbreiding. We hebben voor Rowin gekozen, zodat we bewegend leren meer inhoud kunnen geven vanuit onze pijler sport & bewegen. U hoort nog hoe dit er in de praktijk uitziet. 

- Joost, leerkracht bij de kleuters, gaat de specialisatie jonge kind doen. Daarnaast zal hij het managementteam (MT) vanuit de onderbouw vertegenwoordigen. Joost krijgt hiervoor uren. Joost en Sylvia staan vanaf augustus beiden 50% voor de klas. 

- Suzanne gaat vanaf de zomer met zwangerschapsverlof ! We zijn momenteel op zoek naar een goede vervanger. 

U krijgt eind juni het volledige formatie-overzicht. 

Bouw

De planning is dat we heel volgend schooljaar (2019/2020) de bouw voorbereiden. We zitten dus nog een heel schooljaar in ons huidige gebouw. Het schooljaar erop (2020/2021) zitten we in tijdelijke huisvesting, zodat ons gebouw grootschalig gerenoveerd kan worden met uitbreiding van 2 groepen. De tijdelijke huisvesting is in de wijk, namelijk in het schoolgebouw op de Maria v Reedestraat. Daarna kunnen we weer terug naar ons gerenoveerde gebouw, waarin we onze wensen terugzien. Zoals bv. Per bouw 4 lokalen met ruimte voor klasdoorbrekend samenwerken zoals we bij de kleuters al hebben. Een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor schoolbrede vieringen en meer mogelijkheden voor leerlingen op te treden, te presenteren of iets te laten zien. U wordt vanaf de zomer op de hoogte gehouden van de bouwontwikkelingen via de interne nieuwsbrief. 

Kamp

Alle groepen 2 t/m 7 zijn weer op kamp geweest. Wat een feest was dát!

Ik wil via deze weg alle hulpouders hartelijk danken. Geweldig hoe jullie meedenken en -helpen er een onvergetelijke tijd van te maken. 

 

Ik wil ook een compliment geven aan de leerkrachten. Mooi te zien dat de Fakkeltraditie op deze manier voortgezet wordt. De spirit, het samenwerken, de creativiteit.... Onze leerlingen hebben kunnen genieten van 2 mooie dagen en een nacht in het bos. Nieuwe thema's en opgepimpte oude thema's zorgenden weer voor een culturele beleving. 

Groep 8 gaat de week van 1 juli op kamp. Zoals elk jaar samen met de groepen 8 van de Dominicus uit Oog in al. 

G b J