Login

preview
Nieuwsbrief januari
Beste ouders

Dit is de nieuwsbrief van januari.

 

Schoudercom is vernieuwd in de kerstvakantie en heeft  een andere layout en nieuwe mogelijkheden gekregen.

Deze nieuwsbrief opzet is zo'n nieuwe vorm, zoals ook de BLOG ruimte naast het gebruikelijke  klasoverzicht. Wij zullen daardoor vaker iets plaatsen binnen het BLOG van de klas.

Personeel

Ik stel u graag voor aan Eva! Eva komt mij 1 dag per week vervangen zodat ik me op de bouwplannen kan richten. Zij is op haar werkdag uw aanspreekpunt. Ik heb voor Eva gekozen omdat we graag gebruik maken van haar expertise als onderbouwcoördinator en zij veel kennis (en ervaring) heeft van coöperatieve werkvormen, waar wij ons momenteel in ontwikkelen. 

 

"Vanaf 16 januari ben ik voor één dag per week werkzaam op De Fakkel. Veelal zal ik er de woensdag zijn maar u kan mij soms ook op de donderdag treffen. Naast mijn dag op De Fakkel werk ik ook 3 dagen als kleuterjuf en onderbouwcoördinator op de Asch van Wijckschool in Utrecht West. Mijn hart gaat uit naar het onderwijs. Het is fantastisch om een stukje in het leven van kinderen mee te mogen lopen. Een fijne plek voor hen creëren waarin ze zich prettig, veilig en gezien voelen en op onderzoek uit kunnen gaan. Het is een voorrecht dit proces als leerkracht te mogen begeleiden. Op De Fakkel zal ik Iris ondersteunen en meedenken waar nodig. Ik kijk uit naar de tijd die ik hier ga doorbrengen en zal u vast op een of ander moment mogen ontmoeten of begroeten".

Inline imageEva.

 

Marije - leerkacht groep 4 - heeft de opleiding tot kindercoach gedaan. Wij maken graag gebruik van haar expertise. Een coachtraject gaat uit van 4 gesprekken/ momenten. Oudere kinderen oefenen vanuit een eigen leerdoel. Jongere kinderen oefenen in spelvorm. Doel van een coachtraject kan zijn dat een leerling sterker in zijn/haar kracht komt te staan. Een aanvraag voor een coachtraject loopt via de eigen leerkracht, die de hulpvraag inbrengt in het zorgteam. Daar wordt beslist welke begeleidingsvorm het beste aansluit en wanneer er plek is.  U ontvangt op korte termijn een schematisch overzicht van de aanwezige begeleidingsmogelijkheden binnen onze school.

 

Rob en Roel zitten in de innovatie werkgroep Medlef, waarbinnen zij aan de slag gaan met digitale geletterdheid. Het doel is om eind 2021 een leerlijn digitale geletterdheid te hebben, die ingezet kan worden in alle scholen van onze stichting PCOU.

Voor dit project hebben wij 16 ipads aangeschaft, die o.a. gebruikt worden om met leerlingen nieuwe tools uit te proberen. Vragen die aan bod komen zijn:

Hoe bereid je leerlingen voor op een wereld, waarin moderne technologie in hoog tempo zorgt voor nieuwe apps, games, media tools, social media tools?

Hoe zorg je dat leerlingen leren omgaan met media en mediatechnologie?

 

Ons doel is dat leerlingen het proces en systemen achter mediatools leren kennen en nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen, zich op durven stellen als een creator en met mediatools durven te spelen. Zo leer je hen zich deze middelen eigen te maken binnen hun leefwereld. Dit doen we samen met onze PCOU collegascholen De Odyssee en de Regenboog. Wij werken toe naar 16 ipads per bouw,  zodat hiermee in alle groepen geoefend en gewerkt kan worden.

Nieuwe lessen

Er zijn nieuwe lessen op school.

1. Dramalessen in groep 3. 

Mirjam geeft deze lessen elke donderdagmiddag. Zij is van oorsprong beeldend- en dramatherapeut en geeft inmiddels al jaren  theater - en theatersportlessen op scholen en bij Theater totaal. Wij bieden dit leuke aanbod vanuit onze kunst- & cultuurpijler. Mirjam zegt;

"Belangrijk in mijn lessen vind ik dat kinderen zich vrij voelen om dingen uit te proberen. Binnen theatersport wordt hiervoor de term "faalplezier" gebruikt: wie vrolijk fouten maakt, durft meer uit te proberen. In de lessen voor groep 3 kunnen de kinderen veel bewegen, hun lijf, gezicht en stem inzetten. We gaan oefeningen doen gericht op het vergroten van de concentratie, samenspel, inleving en fantasie. Soms zullen de lessen ook aansluiten bij thema's die bij andere schoolvakken aan bod komen zoals 4 x wijzer. Ik hoop vooral dat de kinderen ervan zullen genieten, dat ze hun fantasie de vrije loop durven laten en samen fijne spelervaringen op zullen doen." 

dr

Wij hebben vanuit onze pijler kunst & cultuur de wens en ambitie kinderen gedurende hun schooltijd op De Fakkel in aanraking te laten komen met verschillende disciplines. Om die reden gaan bv. alle klassen elk jaar naar een museum, krijgt groep 1 t/m 4 een blok muziekles van Jeroen Schippers, is er in groep 6 t/m 8 "muzikant in de klas" project vanuit onze Ekko samenwerking, is er een Ekko-creablok én kunst-creablok voor groep 5 t/m 8 en doen we iig 2-jaarlijks een schoolbreed kunstproject. En vanaf nu aavullend dramalessen in groep 3. We denken verder na over een breder muziekaanbod binnen de school en verdere uitbreiding van dramalessen. Onze kunst & cultuurcoördinator Suzanne houdt u daarvan op de hoogte.

 

2. naschoolse kunstlessen

Zoals u heeft kunnen lezen is Sonja gestopt. Patrick Tersteeg gaat deze lessen overnemen gedurende een blok van 15 lessen

"Mijn naam is Patrick Tersteeg. Ik ben vader van Mien (groep 5) en Lenna (groep 2). Sinds 2015 werk ik als zelfstandig ontwerper, illustrator en begeleider van workshops. In mijn cursus KNOTS - Kunst voor Kids breng ik met enthousiasme en humor mijn passie voor beeldende kunst over aan kinderen".

U ontvangt volgende week de uitnodiging waarin staat hoe u uw kind kunt aanmelden. Het aanbod:

15 x kunstles in ons atelier van 15.00 -17.00 uur op donderdagmiddag voor kinderen van 5 t/m 10 jaar. Start: donderdag 14 februari.

School betaalt voor 1 leerling deze cursus!

Praktisch & leuk

De schommel is weer gemaakt. Er mogen volgens de handleiding slechts 4 kinderen tegelijk in de schommel.

 

Thema 2 van Vier keer wijzer is gestart! Heeft uw kind al verteld wat het thema in de klas is?

Vrijdag 25 januari is er een thema-koffieochtend waarin we u meer vertellen over onze 4 x W visie en werkwijze. Er is nog plek, dus meldt u aan!

 

Brede schoolaanbod

De brede school is een samenwerking tussen de Dr. Bosschool en De Fakkel en hun BSO's. Ons hoofddoel is ontmoeting. Samen in de wijk, samen optrekken.

Vanuit subsidie hebben we een gezamenlijk schaakaanbod opgezet. Zie de nieuwsbrief in de bijlage.

Op 20 maart is er een brede school schaaktoernooi! De inschrijving volgt nog.

 

Daarnaast zijn er regelmatig brede school workshops. Zo is er momenteel bij ons op school de workshop Geofictie van “Jeromo de la monto”! Geofictie is het ontwerpen van fictieve geografische eenheden zoals steden, landen of planeten.

g

In maart komt er een informatieavond over prikkelverwerking. Ouders van De Fakkel én de Dr. Bosschool organiseren samen deze avond. Houdt u de uitnodiging in de gaten! Deze volgt binnenkort.